Divadlo Dialog Plzeň


Program pro tento měsíc není zadán.

Vrácení vstupného.

Vzhledem k nepředvídatelnosti dalšího vývoje nelze stanovit náhradní termíny. Vstupenky na představení od 13.3. do 12.4. lze vracet v místě nákupu do 31.3.2020. Po tomto datu budou nevrácené vstupenky považovány za příspěvek divadlu v této nelehké situaci.


Vstupné za vstupenky zakoupené on-line bude vráceno zpět na Váš účet.