Divadlo Dialog Plzeň


Program pro tento měsíc není zadán.

Nově aktualizovaná opatření pro provoz divadel


Vážení diváci!

MZ ČR opět upřesnilo podmínky pro návštěvu kulturních akcí.

Návštěvník je  povinen prokázat se při návštěvě kulturní akce:

  • potvrzením o ukončeném dvoudávkovém očkování, nebo

  • potvrzením o aplikaci první dávky očkování před minimálně 22 dny, nebo

  • potvrzením o aplikaci jednodávkového očkování před minimálně 14 dny, nebo

  • potvrzením o absolvování PCR testu ne starším 7 dnů s negativním výsledkem, nebo

  • potvrzením o absolvování antigenního testu ne starším 72 hodin s negativním výsledkem (stačí i  potvrzení o absolvování tohoto testu na pracovišti, případně čestným prohlášením o provedení samotestu, pokud je tento zahrnut v seznamu MZ ČR uznávaných samotestů)

Konzumace občerstvení je povolena za stejných podmínek, jako v případě návštěvy restauračního zařízení. Konzumace v sále není povolena.

Kapacita sálu je snížena na 50 %.

Návštěvníci jsou povinni používat ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest.