Divadlo Dialog Plzeň2.10.
19:00 Jak uvařit žábu HOST
So
3.10.
19:00 Francouzsky bez slz HOST
Čt
8.10.
19:00 Jak uvařit žábu HOST
So
10.10.
19:00 Zastavte Elen! Théta
PREMIÉRA

Nově aktualizovaná opatření pro provoz divadel


Vážení diváci!

MZ ČR opět upřesnilo podmínky pro návštěvu kulturních akcí.

Návštěvník je  povinen prokázat se při návštěvě kulturní akce:

  • potvrzením o ukončeném dvoudávkovém očkování, nebo

  • potvrzením o aplikaci první dávky očkování před minimálně 22 dny, nebo

  • potvrzením o aplikaci jednodávkového očkování před minimálně 14 dny, nebo

  • potvrzením o absolvování PCR testu ne starším 7 dnů s negativním výsledkem, nebo

  • potvrzením o absolvování antigenního testu ne starším 72 hodin s negativním výsledkem (stačí i  potvrzení o absolvování tohoto testu na pracovišti, případně čestným prohlášením o provedení samotestu, pokud je tento zahrnut v seznamu MZ ČR uznávaných samotestů)

Konzumace občerstvení je povolena za stejných podmínek, jako v případě návštěvy restauračního zařízení. Konzumace v sále není povolena.

Kapacita sálu je snížena na 50 %.

Návštěvníci jsou povinni používat ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest.