Divadlo Dialog Plzeň


Program pro tento měsíc není zadán.

DS Dialog / Přelet

Mim podnětně proletěl Dialogem


Vladimír Gardavský

PLZEŇ - Dosud ryze činoherní soubor plzeňského Divadla Dialog učinil svou poslední přemiérou Přelet překvapivý, ale nadmíru užitečný a poutavý úkrok směrem k neverbálnímu divadlu. Stalo se tak jistě díky účasti některých členů souboru na tvůrčích dílnách Jiráskova Hronova, ale především díky spolupráci s vyhraněnou osobností někdejšího člena Dialogu Michala Hechta.

Mimořádně talentovaný mim vytvořil v Plzni během první poloviny osmdesátých let minulého století čtyři svébytné pantomimické inscenace - Pýcha předchází pád, Schýza, Pípa a Nemoc. Později působil převážně v zahraničí jako mim a pedagog, aby nakonec zakotvil v Praze. Jeho současný průlet Divadlem Dialog zanechal po sobě inscenaci románu Kenna Kesseyho Vyhoďme ho z kola ven, pod kterou je podepsán jako autor a režisér.

Výmluvný Kesseyho román zaznemenává nerovný souboj despotické moci představované Velkou sestrou a její svitou s rebelantem McMurphym usilujícím o znovunalezení lidské důstojnosti ponižovaných pacientů psychiatrické léčebny. Úspěšně už byl uváděn na divadelních scénách činoherním způsobem a v nezapomenutelném Přeletu nad kukaččím hnízdem ho Miloš Forman přetlumočil i do filmové řeči. Současné ztvárnění příběhu je z větší části neverbální s důrazem na mimickou složku inscenace s důsledným využíváním umělecké zkratky a znakovitosti jevištního dění podložené přesně načasovaným soundtrackem Františka "Šimpy" Šimánka. Umožňuje divákům vnímat děj v každém okamžiku s mnohostí přesahů a vyúsťuje v oslavu volnosti a lidské přirozenosti. Řada dějových odboček a retrospektiv navíc přibližuje tušené důvody psychických úrazů jednotlivých postav, a to jak stěžejních - Velké sestry (Štěpánka Elgrová) a McMurphyho (Vratislav Mikan), tak okrajovějších. Při projasňování veledůležité postavy Indiána (Miroslav Elgr) se dokonce navracíme až do dob osidlování Ameriky.

Všichni herci ztvárnili své typově přešně určené postavy i s odpovídajícím vnitřním zázemím. Inscenace Přeletu se bezpochyby stává jednou z nejzajímavějších a nejpodnětnějších prací v celé dlouhé historii renomovaného plzeňského souboru Dialog.

Zdroj: Plzeňský deník