Divadlo Dialog Plzeň


Program pro tento měsíc není zadán.

Chlupatej kaktus / Bill dobyvatel

Chlupatý kaktus udivuje plné hlediště mládím i konverzačním uměním v anglické komedii


Vladimír Gardavský

Plzeň/  Chlupatý kaktus uvedl na jeviště Divadla Dialog v Plzni humoristický román Pelhrama Grenvilla Wodehouse Bill Dobyvatel v dramatizaci Markéty Spodniakové. Po zastaveních s Morgensternem, Ionescem a Nezvalem (respektive abbé Prévostem při přípravě autorského kabaretu Manoret) se tak soubor vrací ke svým kořenům, neboť nad textem Dívky na parníku prvně jmenovaného autora se sešel vůbec poprvé. Výčet dramaturgie upoutá i proto, že jde o studentské divadlo s nejspíš nejnižším věkovým průměrem ze všech kolektivů sdružených v Plzeňské neprofesionální scéně.

Čím ještě dnes láká anglický humorista zaznamenávající obvykle vcelku banální historky ze života středních a především vyšších vrstev anglické společnosti na počátku 20. století? Asi hlavně schopností nadmíru kultivované konverzace všech svých hrdinů. Individuálně odstíněný jazyk jednajících postav je zdrojem nejen humoru v mnoha komických situacích, ale i obdivu v době, kdy umění vybroušeného a vzdělaného rozmlouvání všeobecně upadá. Stejně tak je hodno uznání i vytříbené společenské chování osob, které má své místo i ve světě přetvářky, podvodu či korupce. V tomto ohledu se za sto let změnilo nejspíš jenom to vystupování.

Galantní jednání i úctu k pravým hodnotám má vzácně zažité i neprůbojný Bill West (Martin Baumruk), žijící doposud z apanáže své tety Cooley Paradenové (Jitka Pánková). Její konto se však povážlivě úží vzhledem k nabídkám profesora Applebyho (Ivo Opl) a její slabosti pro vzácné tisky. Bill však za pomoci svého rozvernějšího přítele Judsona Cokera (Miroslav Štýs) objeví hlavní příčinu poklesu zisku rodinné firmy. Její obratné "tunelování" způsobila ředitelka londýnské filiálky Wilfrieda Slingsbyová (Klára Kořenková). Že se nejedná o novodobý český vynález, prozradí tato distingvovaná podvodnice ve stavu nedůstojném pro ženské pohlaví - zmožena alkoholem. Bill si tak upevní před poněkud nepřehledně rozvětveným příbuzenstvem své místo na společenském žebříčku a dobude nejen srdce zpočátku rezervované anglické mladé dámy Felicie Sharidanové (Olga Krausová), ale i respekt zatím pokaždé zaplněného hlediště.

Chlupatý kaktus se sice nesměle přiznává ke kolektivní režii inscenace, ale to nejspíš nebude celá pravda. Skutečnost, že lze zaregistrovat jen minimum prohřešků ve výslovnosti při náročné konverzaci, je bezpochyby zásluhou umělěcké vedoucí souboru Michaely Záhoříkové.

Zdroj: Plzeňský deník